Dofinansowanie UE

Dofinansowanie UE

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych"

ue

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:

  • rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;

  • rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;

  • rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;

  • racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach- max. wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

Możesz uzyskać dofinansowanie aż do 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej o fundusze z UE

Profesjonalnie doradzimy i przygotujemy wniosek.